Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác về mặt bằng để mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng

Phòng R & D: 0901 857 957 ( Không nhận đặt bàn qua số điện thoại này )